Производство на хартиени пликове

 

Проведените в различни страни изследвания показват, че за опаковката на някои хранителни продукти се предпочитат опаковъчни средства на базата на хартия. Тези предпочитания са свързани както със спецификата на опакованата стока, но също така и със сложния технологичен, технически, дизайнерски и транспортен процес с цел намаляване замърсяването на природната среда. Днес за опаковката на хляб и хлебни изделия се използват полимерни филми, хартии и комбинирани опаковъчни материали.
Ориентацията към използването на хартиени опаковки за тази цел е видима тенденция през последните няколко години. Възможността за запазване качествените показатели на продукта, способността да се придава привлекателен вид на опакования продукт, пълната рециклируемост на отпадъците, правят хартиите като предпочитан материал за хранителни продукти, които трябва да „дишат” при транспорт и съхранение.

По принцип, различни видове хартии се изполват за производството на опаковки. Много от тях са с различни свойства. Използваните хартии зависят от вида на опакования продукт и условията при транспорт.

За производството на хартиени пликове Новемапринт използва крафт(здрави) хартии, които се характеризират с повишена еластичност и водоустойчивост. Използваните кафяви и избелени хартии са насочени към опазване на природната среда, защото са 100% биоразградими и рециклируеми. Всички те са сертифицирани за използване на хранителни продукти. Използваните за печат мастила са подходящо подбрани и напълно безвредни за опакованите стоки.

За производстводството на хартиени пликове Новемапринт разполага със съвременна техника, която ни позволява да предлагаме на клиентите по-високо качество на изработка.

 

Опаковките от хартия на Новемапринт гарантират подходяща конструкция за опаковане на всеки продукт, защита на стоката при транспортиране, качество на изработка и привлекателен търговски вид.