Флексопечат и ламиниране(каширане)

Известно е, че флексопечатните процеси се използват преимуществено за печат на опаковъчни материали като:полимерни филми, АІ-фолио, хартии, комбинирани материали(получени чрез екструдиране или каширане), вълнообразен картон, лепилни ленти, етикети и др.
Новемапринт е насочила усилията си към печат на еднослойни и многослойни полимерни филми, бариерни фолия и хартии, предназначени главно за производството на опаковки за храни.

Печатницата разполага с две печатащи флексо машини – шестцветна и осемцветна. Шестцветната машина работи от 1998 година, когато флексопечата се обслужваше от майстори „жонгльори”. Броят на променливите фактори, в резултат на едновременното управление, на които се получаваше печатно изображение с необходимото качество, трудно се поддаваха на контрол. Само професионалисти с голям практически опит можеха да постигнат високо качество-т.е. това беше изкуство. Всички технологични параметри на тази машина бяха изследвани и оптимизирани и тя и до днес с успех се използва в производствения процес.

С течение на времето ситуацията се измени. Повишиха се изискванията на клиентите и стандартите за качество. За да отговори на тези нови предизвикателства, Новемапринт закупи преди няколко години нова осемцветна флексопечатна машина от ново поколение. Работната ширина от 1100 мм дава възможност да се печатат опаковъчни материали с широк спектър от приложения. С пускането на машината в действие се наложи да се използват и нови технологии. Внедри се използването на дигитални флексопечатни форми с линеатура до 60 L/cm , даващи възможност да се получават най-фини растерови изображения. Новата машина е снабдена с анилокси и камерна система за подаване на мастилото, както и система за контрол на качеството на печатните изображения. С новото оборудване се увеличи и броя на променливите фактори за управление на печатния процес. По тази причина машината е снабдена с компютърно управление и видео кантрол на целия производствен процес. Чрез използваното модерно оборудване стана възможно да се работи по предсказуеми стандарти за качество на печатната продукция.

Довършителните процеси на напечатаните материали свързана с тяхната по-нататъшна обработка се извършва от машини за надлъжно рязане и навиване на рула с определени размери.

Процесът на каширане(ламиниране) се използва като най-универсален метод за получаване на комбинирани опаковъчни материали. За да се постигне тази цел наскоро беше инсталирана съвременна ламинираща машина на фирмата “SOMA Engineering” от Чешката Република, по спечелен проект от програма „Конкурентноспособност”. Заедно с останалите технологични фактори, тук същесвена роля играе изборът на лепилна композиция. Машината работи с едно и двукомпонентни безсолветни лепила, предпоставка за получаване на екологично чисти продукти, отговярящи напълно за производството на опаковки за храни.

С въведеното в експлоатация ново оборудване Новемапринт спомага за намаляване разхода на суровини, материали, енергия и респективно намаляване на отпадъците от производството, като заедно с това се подобрява опазването на природната среда.

Със своите действия нашата фирма показва, че могат да се изпълняват различни нестандартни задачи в областта на печата и опаковките, чрез стандартни и модернизирани за българските условия възможности.