ORGENIC FOOD EOOD

Уважаеми господин Цанев,
Искам да коментирамe нашите професионални взаимоотношения и постигнати резултати.
В продължение на повече от пет години работим. За този период от време бяха усвоени опаковки, изпълнявани с материали, които преди са доставяни само от чуждестранни фирми имащи дългогодишно присъствие на пазара.

За какво става дума.
Това са трислойните бариерни опаковки изпълнявани с метализирани слой и двуслойните с лак PVDC.
Отчитаме добър резултат, изразяващ се в запазване на хранителния продукт. Няма достъп на окисляващ
агент за дълготраен период от време.

Нашето учудване беше свързано и с факта, че единствено Вашата фирма прие да работи с бариерен слой от
лак PVDC.

Процесът за изработване на опаковки се усложни допълнително с изискване за наслагване на частичен мат
лак.

Смеем да твърдим, че поведението на продукцията в изработените опаковки е добро и запазва хранително-
вкусовите си качества.

Всички тези действия от страна на Вашата фирма и лично от Вас ни помагат да разширяваме и отстояваме
по-голям пазарен дял в страната и в чужбина.

Ще се радваме да продължим и разширяваме създаденото партньорство.

С уважение
Danyo Nikolov
ORGENIC FOOD EOOD
Inovo village, post box 3763
Land property „Banovtzi“
No.105, 46str.
Vidin Municipality
Bulgaria
mobile: +359 887 330844
tel: +359 94 600761
e-mail: grivas_vidin1@yahoo.com
web site: www.grivas-nuts.com


НОВЕМА ПРИНТ – ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЕНИ И ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

По стечение на професионални обстоятелства, имам удоволствието отдавна добре да познавам тази бързо развиваща се българска фирма. Новемапринт е основана през 1998 г. В началото на основаването си дружеството започна работа с една шестцветна печатна машина за полимерни филми. Сега Новемапринт се превърна в лидер и иноватор в областта на флексо-печата, производството на полимерни и комбинирани материали, и в производството на гъвкави опаковки. Колективът си е поставил основната цел: винаги да бъде точен и прагматичен при разработването и производството на даден продукт. Този екип е познат сред клиентите си, с репутацията на отзивчив и лоялен изпълнител. От друга страна, работещите в дружеството вярват над всичко в своя професионализъм и лично израстване – в това което правят. В Новемапринт е създадена обстановка на ред, дисциплина и лична отговорност при изпълнение на задачите. Уменията на колектива са да произвеждат здрави и качествени опаковки, като в същото време да изпълняват система от решения свързани не само с многогодишен опит, но също така с предаване на по-нататъшен професионален опит на по-младите.

Ръководството на фирмата се стреми чрез действията си да допринесе за запазване на природната среда. В предприятието постоянно се наблюдават и следят използваните суровини, материали, изразходвана енергия и отделявено на странични продукти при производството.

От мои лични наблюдения знам, че Новемапринт има здрави връзки със своите доставчици, клиенти и бизнес партньори. Те приемат акуратно постъпващите поръчки и изпълняват в срок и с високо качество произведените опаковки.

Цялата тази организация на работата и създадената подходяща работна атмосфера, правят тази бързо развищата се фирма, в един от лидерите в производството на гъвкави опаковки не само в нашата страна, но и на Балканите.

Проф.д-р инж. Димитър Розалинов

Дългогодишен преподавател по “Технология на опаковките” в ХТМУ-София,

Професор в l’INPG-Grenoble, France

Главен редактор на списание “Опаковки и печат”

Член на Съюза на Печатарската Индустрия в България