НОВЕМА ПРИНТ - ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЕНИ И ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

По стечение на професионални обстоятелства, имам удоволствието отдавна добре да познавам тази бързо развиваща се българска фирма. Новемапринт е основана през 1998 г. В началото на основаването си дружеството започна работа с една шестцветна печатна машина за полимерни филми. Сега Новемапринт се превърна в лидер и иноватор в областта на флексо-печата, производството на полимерни и комбинирани материали, и в производството на гъвкави опаковки. Колективът си е поставил основната цел: винаги да бъде точен и прагматичен при разработването и производството на даден продукт. Този екип е познат сред клиентите си, с репутацията на отзивчив и лоялен изпълнител. От друга страна, работещите в дружеството вярват над всичко в своя професионализъм и лично израстване – в това което правят. В Новемапринт е създадена обстановка на ред, дисциплина и лична отговорност при изпълнение на задачите. Уменията на колектива са да произвеждат здрави и качествени опаковки, като в същото време да изпълняват система от решения свързани не само с многогодишен опит, но също така с предаване на по-нататъшен професионален опит на по-младите.

Ръководството на фирмата се стреми чрез действията си да допринесе за запазване на природната среда. В предприятието постоянно се наблюдават и следят използваните суровини, материали, изразходвана енергия и отделявено на странични продукти при производството.

От мои лични наблюдения знам, че Новемапринт има здрави връзки със своите доставчици, клиенти и бизнес партньори. Те приемат акуратно постъпващите поръчки и изпълняват в срок и с високо качество произведените опаковки.

Цялата тази организация на работата и създадената подходяща работна атмосфера, правят тази бързо развищата се фирма, в един от лидерите в производството на гъвкави опаковки не само в нашата страна, но и на Балканите.

Проф.д-р инж. Димитър Розалинов

Дългогодишен преподавател по “Технология на опаковките” в ХТМУ-София,

Професор в l’INPG-Grenoble, France

Главен редактор на списание “Опаковки и печат”

Член на Съюза на Печатарската Индустрия в България