ПРЕДПЕЧАТ И ДИЗАЙН

Предпечатната подготовка е един от най-важните етапи на полиграфическото производство. Според съвременната технология и изисквания се изработват работни файлове по даден проект, като същите се подготвят за печат.

За изпълнението на тази задача се изискват добри компютърни познания и умения, както и сериозен опит в печатните процеси.

Новемапринт обръща много сериозно внимание на разработката на всеки новопостъпил печатен проект. Нашите специалисти се съобразяват с дизайнерските проекти на клиентите, като извършват редица отговорни дейности по: разполагане на текстови и графични обекти, цветово корегиране, цветоотделяне, и изработка на печатни форми.

След извършване на пробни отпечатаци върху желаните от клиента материали, печатната разработка се съгласува и одобрява от клиента. По този начин се постига дизайнерско съответствие между представения от клиента проект и реалното изпълнение на поръчката.

Дизайнерският екип на фирмата оказва постоянна помощ на клиентите при разработването на различни полиграфични проекти. Новемапринт работи както с предварително готови разработени проекти(изпратени по електронен път), така и разработва проекти по заявка и изисквания на клиента. Нашите специалисти при необходимост работят в тясно взаимодействие с рекламни агенции и дизайнерки фирми.

Работата в областта на предпечата и дизайна е свързана с амбицията ни да се получат висококачествени печатни форми, които са предпоставка за осъществяване адекватен краен печатен резултат.