ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.novemaprint.eu

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ и посетителите на уебсайта www.novemaprint.eu
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за ЕТ“Новема-Цанко Цанев“:
Адрес на управление: гр. Плевен,ул. Иван Вазов“41, А, 5

Булстат: 114109288
Регистрация то ДДС: BG114109288
Управител: Цанко Цанев

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.novemaprint.eu  предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и за изработка на опаковки от ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.novemaprint.eu са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на ЕТ“Новема-Цанко Цанев“, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ЕТ“Новема-Цанко Цанев“. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на ЕТ“Новема-Цанко Цанев“представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.novemaprint.eu  посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за изработка на опаковки, след като това е поискано от самите тях. ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) ЕТ“Новема-Цанко Цанев“не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(7) ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.novemaprint.eu  посетителите се съгласяват ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.novemaprint.eu.

(10) Посетителите на www.novemaprint.eu  в качеството си на физически лица се съгласяват ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства.

(11) Посетителите на www.novemaprint.eu могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ЕТ“Новема-Цанко Цанев“ по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на  www.novemaprint.eu от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.novemaprint.eu считано от 19.05.2018 г.

Всички проекти, фотографии и текстове принадлежат на техните собственици и са под закрила на закона за авторското право.
Общи условия | Политика за поверителност