Новемапринт

В края на м.юли т.г. в печатницата за гъвкави опаковки “Новемапринт” гр. Плевен беше завършен монтажа и пуснатa в експлоатация нова съвременна ламинираща машина Lamiflex E, производство на чешката машиностроителна група SOMA Engineering. Тази важна придобивка за фирма ЕТ”Новема-Цанко Цанев” бе получена в резултат на спечелен европейскй проект по програма “Конкурентноспособност 2007-2013”.

Новият ламинатор е предназначен за непрекъсната ламинация и получаване на многослойни ламинати(“руло-руло”), с помощта на двукомпонентни и еднокомпонентни полиуретанови лепила, без използването на разтворители(solventless). Тази технология е много важна и подходяща за комбинирани опаковъчни материали предназначени за хранителни стоки. Това производство е свързано с получаване на многопластови материали с ниска миграция(или липсваща такава) от опаковъчния материал към продукта за съхранение.

Lamiflex E на чешката машиностроителна компания SOMA Engineering притежава някои превъзходни технически характеристики за получаване на висококачествена крайна продукция. Навиването и развиването е безвалово и представлява собствена разработка на SOMA. Чрез него се постига широк интервал на опъна на платното при развиване и навиване. Например долната граница на опъна на навиващото и развиващо устройство е много ниска, което дава възможност да се ламинират много тънки полимерни филми, АІ-фолио, хартии и др. без риск от скъсване. Разработка на фирмата е целият модул за нанасяне на лепилото. Той се състои от модерна многовалова система, с нанасяне на адхезива на различни работни ширини.

Собствена разработка е също така системата за улавяне на пари от лепилната композиция по време на нанасянето й върху основния материал.

Устройството за ламиниране е също иновативна разработка на SOMA, която позволява създаване на еднакво линейно налягане в зоната на контакта между съединяващите се работни платна. Крайният резултат е безупречно съединяване на двата материала при нисък разход на лепило.

Новият ламинатор има всички необходими съвременни устройства използвани повсеместно за реализиране на тази технология: 4 броя регулатори за опъна на платното, система за темпериране на лепилните валци, устройства за обработка с коронен заряд и система за бързо отвеждане на озона, Touch Screen панел за управление с памет за 1000 поръчки и др.

Машината има масивна и здрава конструкция, обезпечаваща оптимални динамични възможности при работни скорости 400 м/мин.

При тези превъзходни показатели на Lamiflex E могат да се съединяват чрез залепване

PE, PP, BOPP, PET, OPA, Cast PP, Cast PA, Al-фолио, хартия и др.

В резултат на получените комбинирани материали се разширява значително асортиментната база на гъвкавите материали използвани за различни приложения в опаковането.

SOMA Engineering вече има силно присъствие в българската полиграфична и опаковъчна индустрия. През последните години в страната се монтираха и работят няколко съвременни флексопечатни машини, няколко ламинатора и надлъжно режещи машини.